MEOSZ levél az EMMI-nek

2020.03.26 - 10:04

A MEOSZ az EMMI-hez fordult a mozgáskorlátozott emberek ellátásának védelmében

2020. március 26. 09:40 
 

Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke soron kívüli intézkedést kért prof. Dr. Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől a mozgáskorlátozott emberek anyagi biztonságának garantálása érdekében. A MEOSZ azt javasolja, hogy az egészségkárosodáshoz kapcsolódó minden ellátás – különösen a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (rokkantsági és rehabilitációs ellátás), rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, magasabb összegű családi pótlék, a megváltozott munkaképesség időtartamára járó árvaellátás, özvegyi nyugdíj meghatározott esetei (megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal érintett, illetve tartósan beteg árvaellátásra jogosult gyermeket nevelő) – tekintetében jogszabályban kell  rendezni a jogosultság alapjául szolgáló szakorvosi vélemény érvényességére, az időszakos felülvizsgálat elvégzésére, illetve az ellátások továbbfolyósításának zavartalanságára vonatkozó szabályokat.

Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke több százezer magyar mozgáskorlátozott ember érdekét és védelmét képviselve fordult az emberi erőfortások miniszteréhez. Levelében kifejtette (a MEOSZ elnökének levele itt olvasható), hogy a MEOSZ nagyra értékeli, hogy a Kormány a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításával megteremtette annak lehetőségét, hogy a támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint annak megszűnését követő 90 napig. Mindemellett üdvözöljük a magyar családok védelmében tett azon lépéseket is, melyek értelmében a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

A MEOSZ elnöke felhívta ugyanakkor az EMMI figyelmét azokra az ugyancsak orvosszakértői véleményen alapuló ellátásokra is, melyeknek a továbbfolyósítása az egészségi állapot időszakos felülvizsgálatának eredményétől függ. Itt azokról a személyekről van szó, akiknek felülvizsgálatát a veszélyhelyzet ideje alatt kellene elvégezni, azonban a vizsgálat lefolytatásához szükséges friss orvosi iratokkal nem rendelkeznek, mert azok beszerzésére nem volt módjuk. De előfordulhat olyan helyzet is, hogy bár az orvosi dokumentáció rendelkezésre áll, ám azt az érintett nem tudja eljuttatni a kormányhivatalhoz. Így az orvosszakértői vélemény kiállítása nem lehetséges, ennek hiányában az ellátásra való jogosultság megszűnik, azt nem folyósítják tovább.

A veszélyhelyzetben az ellátás megszüntetésével olyan mozgáskorlátozott embereknek a megélhetése lehetetlenülhet el, akik egészségkárosodásuk, megváltozott munkaképességük okán joggal támaszkodtak az anyagi segítség ezen formáira, tekintettel arra, hogy körülményeikből adódóan munkaerőpiaci helyzetük is bizonytalan. A MEOSZ szerint ezért meg kell alkotni azokat a rendelkezéseket, melyek mentén olyan eljárásrend alakítható ki, ami biztosítja azt, hogy a mozgássérült emberek és családjaik nem maradnak ellátás nélkül – fogalmazott a MEOSZ elnöke, aki prof. Dr. Kásler Miklós támogatását kérte a MEOSZ módosítási javaslatainak figyelembe vétele érdekében, hogy a mozgáskorlátozott emberek és családjaik a veszélyhelyzetben megkapják a szükséges ellátásokat.

Budapest, 2020. március 25.

Title Text
Nem lépek be.