Légy tagunk

Ha sorstárs vagy, légy tagunk!

 

A tag

   - jogai, lehetőségei

   - tagsági dj

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. 

A tagdíj évi összege 1500,- Ft, amelyet a tagsági jogviszony létesítésétől időarányosan
számított  összeget, majd ezt követően az esedékes évi teljes összeget legkésőbb minden év
december 31 napjáig kellaz egyesület 
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára
történő átutalásal megfizetni.Ha segíteni akarsz nekünk, sorstárs családtagja vagy, légy Pártoló tagunk.A pártoló tag

Az Egyesület pártoló tagja lehet: az a természetes személy vagy Egyesület, illetve civil vagy gazdálkodó
szervezet, aki, amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

A pártoló tagok felvételéről a Vezetőség dönt, az Egyesület elnökéhez benyújtott kérelem alapján. 
A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja.

A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület tevékenységében, a testületi ülésein tanácskozási joggal,
nincs szavazati joga, nincs választási joga, tisztség viselésére nem választható.

A pártolótag köteles a belépési nyilatkozatban vállaltanyagi-pénzügyi vagy egyéb támogatást nyújtani az
Egyesület számára a vállalt határidőben, illetve szükség szerint.

 

Belépési nyilatkozat (wordben, pdfben)

 

Title Text
Nem lépek be.